• Serviceformulär

Information om skjutluckan

Fyll i formulär och skicka in. Vi återkopplar till er snarast möjligt för genomgång och förslag på serviceåtgärd.

På Ergosafes eldrivna skjutluckor finns en etikett med serienummer, tillverkningsår/månad/modell.

Besöksadress

Betalningsmottagare

Om ärendet visar sig vara garanti debiteras ni inte för serviceärendet.