ClickitUp®Inside

Höj och sänkbart glasräcke för placering på insidan av annat räcke. ClickitUp®Inside är en lösning som ger möjligheten att eftermontera ett vindskydd innanför redan befintligt räcke.

 

Beskrivning

ClickitUp®Inside finns i två utförande, ClickitUp®Inside400 och ClickitUp®Inside1100. Det är det fasta nedre glaset som skiljer varianterna åt. Vilken variant av ClickitUp®Inside som är lämplig beror på vilket befintligt räcke som redan finns.

ClickitUp® har en design och konstruktion som är en nyhet på marknaden och produkten är mönsterskyddad av ErgoSafe AB.
Copyright © 2015 ErgoSafe AB. All rights reserved.