ClickitUp®Balcony

ClickitUp®Balcony är resultatet av en framgångsrik produktutveckling. Materialet och alla detaljer är noga utvalda och speciellt utvecklade för att klara vårt nordiska klimat och marknadens höga förväntningar.

ClickitUp®Balcony tar genom sin unika design och funktion balkongen till en helt ny nivå. ErgoSafe är SP-certifierat i enlighet med EN-1090, en europeisk standard som hanterar bärande konstruktioner i stål och aluminium.

Både beställare och konsument kan således försäkra sig om att systemet uppfyller de hårdaste testkraven på marknaden.

 

Beskrivning

ClickitUp®Balcony är ett höj- och sänkbart glasräcke avsett för bland annat balkong utrustat med en semiautomatisk gasfjäderteknik och byggt i aluminiumprofiler. Det härdade glaset fästs till profilen med limningstekniken Structural Glazing där glaset limmas utanpå aluminiumprofilerna, sk steppat glas.

ClickitUp®Balcony finns i raka sektioner som kan kundanpassas med ett maximalt breddmått på 1500 mm (beroende på rådande vindlaster) per sektion. Det nedre fasta lamellglaset är 9,52 mm härdat och den övre rörliga delen består av 6 mm härdat glas. I nedfällt läge är glasräcket 1100 mm högt. Det rörliga glaset är 800 mm vilket ger räcket en totalhöjd på 1900 mm i upphöjt läge. ClickitUp®Balcony har i upphöjt läge en ljudreducerande effekt.

För mer information om ClickitUp®  gå in på www.clickitup.se

ClickitUp® har en design och konstruktion som är en nyhet på marknaden och produkten är mönsterskyddad av ErgoSafe AB.
Copyright © 2015 ErgoSafe AB. All rights reserved.