VI ER LEVERANDöREN AV FLEKSIBLE GLASSLöSNINGER

GLASSKLART

ErgoSafe AB er en fremadstormende bedrift som utvikler, produserer og selger fleksible produkter av glass og aluminium. El-drevne skodder, glassrekkverk og vertikale skyvedörsparti inngår alle i vårt produktsortiment. Virksomheten ble stiftet i 1996 og har mer enn 25 års erfaring av å sette glass i bevegelse for å skape merverdi for kunden. Gjennom samarbeidet vi kontinuerlig gjör sammen med våre kunder og leverandörer skaper vi ny kunnskap og innovasjonskraft som vi aktivt bearbeider for å skape bedre produkter og prosesser. Det er glassklart for oss at vi alltid skal ha sluttbrukeren i fokus!

SVENSK OG HOLDBART

Vi er et svensk selskap med egen fabrikk i Halmstad der all vår produksjon og utvikling skjer. Dette garanterer at du får produkter av höyeste kvalitet som er produsert av vårt eget godt utdannede personale. Vi arbeider i moderne utstyrte lokaler og med et arbeidsmiljö av höyeste klasse. Her produserer vi holdbare produkter i fullt resirkulerbart materiale der vi tar hensyn til våre naturressurser. Vi tar ansvar for miljöet og menneskene.

KVALITLET OG SIKKERHET

Som en fremadstormende bedrift er kvalitet og sikkerhet stadig i fokus hos oss. De fleste kundene våre stiller höye krav til oss som leverandör. Krav som vi anser som en selvfölge å forholde oss til og leve opp til. For å klare dette, kreves tester og verifiseringer av produktene. Hvilke lovkrav og tester som kreves, beror på hvilke produkter som selges og hvor produktene monteres. Alle våre elektriske skodder er CE-merket i henhold til maskindirektivet. Vi gjennomförer produkt- og livssyklustester med eget testutstyr. Ved tredjepartsverifiseringer samarbeider vi med akkrediterte testinstitutter som f.eks. RISE.For oss er kvalitet og sikkerhet stadig i fokus. Vi har et flertall immaterielle rettigheter der vi gjennom vårt unike innovasjonsarbeid har lyktes med å oppnå sterk beskyttelse i det globale markedet.