ErgoSafe AB er opptatt av å beskytte personopplysningene dine. I retningslinjene for personvern kan du lese om hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har når det gjelder dine egne personopplysninger.

BEHANDLINGSANSVARLIG
Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er:
ErgoSafe AB
556395-1812
Reparatörgatan 1
SE-30262 Halmstad
Sverige

Hvilke personopplysninger henter vi inn, og hvorfor?

Når du er i kontakt med oss (for eksempel ved kjøp, utfylling av skjemaer eller besøk på nettsiden), henter vi inn personopplysninger om deg. Opplysninger som blir samlet inn, er navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer, kjøp-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse og informasjon som du oppgir til kundeservice.

Adressen skriver du selv inn på nettsiden, eller så oppgir du den til selgerne våre på telefon eller i e-post.

Derfor behandler vi personopplysningene
Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål og med støtte i følgende rettslige grunnlag:

FØR KJØP
Vi behandler personopplysninger når vi utarbeider tilbud. I denne sammenhengen behandler vi personopplysninger for å kunne påta oss å oppfylle kjøps- og leveringsvilkårene. Dette er grunnleggende for at vi skal kunne ha god sikkerhet på kjøp og levering.

KJØP
Vi behandler personopplysninger når vi håndterer bestillingene, og til å sende ut melding om leveringsstatus. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen vår med deg.

KUNDESERVICESAK
Vi behandler personopplysninger for å kunne ta oss av kundeservicesaker som spørsmål, reklamasjoner og garantisaker. Behandlingen utføres for å hjelpe deg med kundeservicesaker, noe som er i vår berettigede interesse, og for å overholde juridiske forpliktelser ved reklamasjoner og garantisaker.

FORBEDRING OG UTVIKLING
Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle servicen vår, produktene og de tekniske systemene. Behandlingen utføres med grunnlag i vår berettigede interesse i å kunne oppdatere, forbedre og utvikle service, produkter og tekniske systemer.

OPPFYLLE FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL LOVEN
Vi behandler personopplysninger for å kunne etterleve gjeldende lover, for eksempel lover om bokføring, skatt og produktsikkerhet. Behandlingen utføres for å oppfylle forpliktelser i henhold til lovgivningen.

FORHINDRE MISBRUK OG LOVBRUDD
Vi behandler personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre, og for å forhindre lovbrudd, for eksempel bedrageri. Behandlingen utføres med grunnlag i vår berettigede interesse i å forhindre og forebygge misbruk og ulovlig bruk av tjenestene våre.

SÅ LENGE BLIR PERSONOPPLYSNINGENE LAGRET
Vi oppbevarer personopplysningene så lenge som de er nødvendige til de formålene de er hentet inn, eller så lenge som det kreves i henhold til lover eller andre forskrifter. Kjøps- og ordrehistorikk blir lagret så lenge loven krever det.

Kundeopplysninger knyttet til kjøp og reklamasjoner, blir lagret så lenge loven krever det.

Opplysninger som skal forhindre misbruk og lovbrudd, blir lagret så lenge som det er nødvendig for å kunne forebygge eller rapportere om lovbrudd (for eksempel bedrageri).

RETTIGHETENE DINE
Vi vil svare så raskt som mulig på spørsmål du måtte ha om rettighetene dine, og senest innen en måned.

Tilgang
Du har rett til å få vite hvordan vi behandler personopplysningene dine, og til å få kopi av personopplysningene.

Korrigering
Du kan be om å få rettet uriktige og ufullstendige opplysninger.

Sletting
I følgende tilfeller har du rett til å få slettet personopplysningene:

  • Personopplysningene er ikke lenger nødvendig til de formålene de ble hentet inn eller behandlet gjaldt.
  • Du har trukket tilbake samtykket til at vi kan behandle personopplysningene, og det finnes ikke noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
  • Du har protestert mot en behandling av personopplysninger som ble utført på grunnlag av vår berettigede interesse, og din interesse veier tyngre.
  • Vi har behandlet personopplysningene på ulovlig vis.
  • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Begrense behandlingen
I følgende tilfeller har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene blir begrenset:

  • Du mener at personopplysningene ikke er riktige, og behandlingen kan da begrenses i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere om personopplysningene er korrekte.
  • Vi har behandlet personopplysningene på ulovlig vis, og du motsetter deg at personopplysningene blir slettet og krever i stedet at bruken skal begrenses.
  • Du trenger personopplysningene for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, men vi trenger ikke lenger personopplysningene til de formålene behandlingen gjaldt.
  • Du har protestert på behandlingen av personopplysningene, og vi bruker en viss periode til å vurdere hvilken parts berettigede interesse som har forrang.

Protestere mot behandling
Du har rett til å protestere mot slik behandling av personopplysninger som vi utfører på grunnlag av berettiget interesse. Behandlingen skal i så fall opphøre med mindre vi har en berettiget interesse som går foran dine interesser, eller vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettskrav.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss, og som vi behandler med automatiserte metoder på grunnlag av en avtale med eller samtykke fra deg. Opplysningene skal ha et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klager
Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du kontakte oss eller levere klage til tilsynsmyndigheten.

INFORMASJONSKAPSLER
Vi benytter informasjonskapsler, også kalt cookies, på nettstedet. Den informasjonen som blir samlet inn og analysert ved hjelp av informasjonskapsler, blir brukt til å tilpasse og effektivisere tjenestene våre, innholdet på nettstedet, tilbud og annonser til de besøkende, og for å styrke sikkerheten på nettstedet.

Hvis du ikke godtar informasjonskapsler i nettleseren, vil flere av funksjonene på nettsidene ikke fungere som de skal. Det skyldes at nettstedet vil oppfatte den besøkende som ny bruker hver gang sidene blir lastet inn.

Google Analytics
ErgoSafes nettsteder bruker Google Analytics, som er levert av Google, Inc. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å kunne analysere hvordan brukerne bruker nettsidene. Google kommer til å bruke informasjonen med det som formål å evaluere bruken av nettsiden, sammenstille rapporter om aktivitetene på nettsiden og levere andre tjenester i forbindelse med aktiviteter på nettsiden og bruken av internett.

KONTAKTOPPLYSNINGER OM DU HAR SPØRSMÅL ELLER VIL UTØVE NOEN AV RETTIGHETENE DINE
e-post: info@ergosafe.se
telefon: +46 (0)10 480 47 00