ErgoSafe och Libart har ett partnerskap för kunskapsutbyte och utveckling av nya produkter. Libarts produkter kompletterar ErgoSafes befintliga produktsortiment på ett utmärkt sätt och partnerskapet ger företaget möjligheter att leverera större projekt än tidigare. ErgoSafe kommer också att kunna projektera och utveckla nya kundunika lösningar och produkter då bolaget får tillgång till Libarts långa erfarenhet och skickliga konstruktörer. Dessutom ger denna internationalisering och kunskapsutbyte företaget nya möjligheter för fortsatt tillväxt.

Tillverkaren Libart är världsledande inom skjutbara takkonstruktioner samt vertikala glaspartier. Libart som också arbetar med glas och aluminumkonstruktioner har produktionsanläggningar i Turkiet, Australien samt Nordamerika. Deras huvudkontor och utvecklingsavdelning finns i Istanbul.

Under hösten 2017 lanserades en Re-design av Panora-View, det vertikalgående glaspartiet, där bland annat en kostnadseffektiviserad variant ingår. Senaste projektet hittas på 18:e våningen på Steam Hotel i Västerås. Tillsammans har ErgoSafe och Libart utvecklat en produkt för bättre utsikter.