Här kan du ladda ner ritningar, manualer m.m. i PDF- eller DWG-format.

  Product Ritning (Design?) (PDF och DWG) Technical description Installation instruction Care and Maintenance
  H-80 2-panel  PDF | DWG Technical Description Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  H-80 2-panel overhead light
  H-80 3-panel A
  H-80 3-panel B
  H-80 Manual Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  Produkt Ritning – PDF och DWG Technical description Installation instruction Care and Maintenance
  H-80RG 2-panel Technical Description Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  H-80RG 2-panel overhead light
  H-80RG 3-panel A
  H-80RG 3-panel B
  H-80RG 4-panel
  H-80 Manual Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  Produkt Ritning – PDF och DWG Technical description Installation instruction Care and Maintenance
  H-100 2-panel Technical Description Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  H-100 2-panel overhead
  H-100 3-panel A
  H-100 3-panel B
  H-100 4-panel
  H-100 Manual Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  Produkt Ritning – PDF och DWG Technical description Installation instruction Care and Maintenance
  V80 2-panel Technical Description Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  V80 Manual Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  Produkt Ritning – PDF och DWG Technical description Installation instruction Care and Maintenance
  V80RG 2-panel Technical Description Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  V80RG Manual Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  Produkt Ritning – PDF och DWG Technical description Installation instruction Care and Maintenance
  V100 2-panel Technical Description Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  V100 Manual Monteringsinstruktion Skötselanvisning
  Produkt Ritning – PDF Technical description Installation instruction Care and Maintenance
  Mc Donalds 2-panel Left  Technical Description
  Mc Donalds 2-panel Right
  Mc Donalds 3-panel Left
  Mc Donalds 3-panel Right
  Max Standard Left
  Max Standard Right