ErgoSafes mission

Att vara ett framåtsträvande företag som levererar flexibla lösningar i glas och aluminium till miljöer inomhus, utomhus och i fasad. Alltid med användarens behov i fokus!

Vi är bra på små och stora produktioner där vi ofta är involverade från konstruktion till färdig produkt. Med hjälp av en rad duktiga underleverantörer kan vi ordna totallösningar och leveranser direkt till kunden.

ErgoSafes värderingar

Hur är ErgoSafes ett framåtsträvande företag?

  • Att vara en levande och lärande organisation som reflekterar och jobbar mot förbättringar
  • Att via samarbeten internt och externt skapa nya lösningar och nya produkter
  • Att via öppen dialog skapa förutsättning för överföring och utbyte av kunskap
  • Att vara nyfiken och kreativ i stort som smått