Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtig for ErgoSafe AB. I vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har gældende dette.

PERSONDATAANSVARLIG
Den ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
ErgoSafe AB
556395-1812
Reparatörgatan 1
SE-30262 Halmstad

Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvorfra?

Når du har kontakt med os (f.eks. ved køb, udfyldning af formularer eller besøg på hjemmesiden), indsamler vi oplysninger om dig. De oplysninger, vi indsamler, er navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer, købs-, ordre- og bruger-historik, IP-adresse samt oplysninger, som du udleverer til vores kundeservice.

Du indtaster selv din adresse på hjemmesiden, eller også opgiver du den til vores sælgere via telefon eller e-mail.

Derfor behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål med respektive lovmæssige grundlag:

INDEN KØB
Vi behandler personoplysninger for at kunne udarbejde tilbud. På dette tidspunkt behandler vi personoplysninger for at kunne påtage os købs- og leveringsvilkår. Dette er nødvendigt, for at vi kan opfylde kravene til købs- og leveringssikkerhed.

KØB
Vi behandler dine personoplysninger ved håndtering af bestillinger samt for at sende meddelelser om leveringsstatus. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

KUNDESERVICESAGER
Vi behandler personoplysninger for at kunne håndtere kundeservicesager som f.eks. spørgsmål, reklamationer og garantisager. Behandlingen sker, for at vi kan hjælpe dig med dine kundeservicesager, hvilket er vores legitime interesse samt en nødvendighed for at kunne overholde lovmæssige krav i forbindelse med reklamationer og garantisager.

FORBEDRING OG UDVIKLING
Vi behandler personoplysninger for at kunne forbedre og udvikle vores serviceydelser, produkter og tekniske system. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne opdatere, forbedre og udvikle vores serviceydelser, produkter og tekniske system.

OPFYLDELSE AF LOVPLIGTIGE FORPLIGTELSER
Vi behandler personoplysninger for at kunne efterleve gældende love, f.eks. love om bogføring, skat eller produktsikkerhed. Behandlingen sker for at opfylde vores forpligtelser i henhold til loven.

FOREBYGGELSE AF MISBRUG OG LOVOVERTRÆDELSER
Vi behandler personoplysninger for at forhindre misbrug af vores tjenester og for at forhindre lovovertrædelser som f.eks. bedrageri. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at forhindre og forebygge misbrug og ulovlig anvendelse af vores tjenester.

SÅ LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGERNE
Vi opbevarer personoplysningerne så længe, det er nødvendigt for at forfølge de formål, som de blev indsamlet til, eller så længe, som det kræves i henhold til lovgivningen eller andre forordninger. Købs- og ordrehistorik opbevares så længe, vi er forpligtet til at gøre det for at opfylde lovens krav.

Kundeserviceoplysninger i forbindelse med køb og reklamationer opbevares så længe, vi er forpligtet til at gøre det for at opfylde lovens krav.

Oplysninger til forebyggelse af misbrug og lovovertrædelser opbevares så længe, det er nødvendigt for at forebygge eller indberette lovovertrædelser (f.eks. bedrageri).

DINE RETTIGHEDER
Vi besvarer dine henvendelser angående dine rettigheder så hurtigt som muligt, dog senest inden for en måned.

Retten til adgang
Du har ret til at få oplyst, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt til at få tilsendt en kopi af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse
Du kan anmode om, at urigtige eller ufuldstændige oplysninger rettes.

Retten til at slette data
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet under følgende omstændigheder:

  • Hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling eller behandling
  • Hvis du har tilbagetrukket dit samtykke til behandling af personoplysningerne, og der ikke findes nogen anden legitim grund til behandlingen
  • Hvis du har modsat dig behandling af personoplysninger, som er foretaget på baggrund af vores legitime interesse, og din interesse vejer tungest
  • Hvis vi har behandlet personoplysningerne uretmæssigt
  • Hvis personoplysningerne skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse.

Retten til at begrænse behandlingen af data
Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses under følgende omstændigheder:

  • Hvis du mener, at dine personoplysninger er ukorrekte, begrænses al behandling af de pågældende oplysninger i en periode, der giver os mulighed for at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne
  • Hvis vi har behandlet personoplysningerne uretmæssigt, kan du modsætte dig sletning af dine personoplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personoplysninger
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at kunne fastsætte eller forsvare et lovmæssigt krav eller gøre et sådant krav gældende.
  • Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, skal vi begrænse behandlingen af de pågældende personoplysninger, mens det kontrolleres, hvilken parts legitime interesse der går forud for den andens.

Din ret til at modsætte dig behandling af data
Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger, der er baseret på vores legitime interesse. I så fald ophører behandlingen, hvis vi ikke har en legitim interesse, der tilsidesætter din interesse, eller hvis vi er forpligtet til at fortsætte behandlingen på baggrund af lovmæssige krav.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har givet os, og som vi behandler automatisk i henhold til en aftale med dig eller efter at have indhentet dit samtykke, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Retten til at klage
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os eller indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

COOKIES
Vi bruger såkaldte cookies på hjemmesiden. Den information, der indsamles og analyseres ved hjælp af cookies, bruges til at tilpasse og effektivisere vores tjenester, hjemmesidens indhold, tilbud og annoncer til den besøgende samt til at øge sikkerheden på hjemmesiden.

Hvis du ikke accepterer cookies i din browser, vil flere af funktionerne på hjemmesiden ikke fungere. Da hjemmesiden vil tro, at det er en ny besøgende ved hver sideindlæsning.

Google Analytics
ErgoSafes hjemmesider anvender Google Analytics, der leveres af Google, Inc. Google Analytics bruger cookies til at analysere, hvordan brugerne benytter hjemmesiden. Google anvender denne information til at evaluere jeres brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteter på hjemmesiden og levere andre tjenester i forbindelse med aktiviteter på hjemmesiden og brug af internettet.

KONTAKTOPLYSNINGER, HVIS DU HAR SPØRGSMÅL ELLER ØNSKER AT UDØVE DINE RETTIGHEDER
mail: info@ergosafe.se
telefon +46 (0)10-480 47 00