Motoriserat glasparti som öppnar upp för nya utsikter

”Förställ dig en glasvägg som på några minuter försvinner och öppnar upp mellan inne och ute. Och välj med funktion dörr eller fönster”

Produkten heter Panora-View. Detta eldrivna vertikalgående glasparti skapar nya möjligheter för en lokal och dess yta. På några minuter öppnas fasaden upp. För restaurangen kan glaspartiet vid varma sommardagar erbjuda gästen en attraktiv miljö, likväl inne som ute. Ett alternativ är att skapa ett barhäng i anslutning till glaspartiet, som ger möjlighet till ökad beläggning och därmed förutsättningen för fler nöjda gäster. Under kallare dagar isoleras lokalen av det nersänkta glaspartiet.

På arenor kan Panora-View användas som avgränsning till VIP-lounge eller som inglasning av pressbås. Under matchen eller konserten höjs glaspartiet så att gästerna skall kunna se matchen/konserten tillsammans. Det inglasade pressbåset hålls stängt när utrymmet inte används för att sedan öppnas upp vid sändning.

Glasparti i tre olika modeller

Panora-View finns i tre olika modeller, (GUL) LIGHT, (GUM) MEDIUM och (GUG) GRAND. Alla Panora-View modellerna finns för dörr- och fönsterdrift med 8 olika konfigurationer och många alternativ.

ErgoSafe i samarbete med Libart

PanoraView har funnits på den svenska marknaden sedan 2016 och säljs av ErgoSafe i Halmstad. Tillsammans med leverantören Libart har ett kunskapsutbyte skett som medfört att detta vertikalgående glasparti anpassats till vårt nordiska klimat. Läs mer om samarbetet mellan ErgoSafe och Libart här