ErgoSafe har tillsammans med Getinge Disinfection utvecklat produkter som används inom sjukvården där det ställs höga krav på en ren miljö. Som exempel kan nämnas en specialtillverkad luftsluss som förhindrar att oren luft kan komma in till steril miljö. Dessa typer av produkter exporteras över hela världen och ställer höga krav på oss som tillverkare.

Eldriven Skjutlucka