Flexibla glaslösningar vädersäkrar restaurang i GBG

På SPISAmatbar i Göteborg suddas gränsen ut mellan ute och inne med hjälp av ErgoSafes produkter EW160 och ClickitUp.

När lokalen skulle totalrenoveras i samband med att SPISAmatbar skulle öppna på adressen valdes skjutpartiet EW160 som fasad ut mot gatan.  3 st stora partier monterades.  Detta gjordes 2013. Inför sommarsäsongen 2014 investerade restaurangen även i glasräcket ClickitUp som inramning till sin uteservering. Genom investeringen i ovan nämnda glaslösningar har förutsättningen för en ökad beläggning skapats. Gränsen mellan inne och ute är utsuddad.

– Miljön inne i restaurangen är nu attraktiv för gästen och kan beläggas hela året,  även under sommar halvåret, eftersom vi har möjlighet att öppna upp mellan inne och ute,  säger Rikard, restaurangchef på SPISAmatbar.

Produkter i projektet

  • Skjutparti EW160
  • Glasräcke ClickitUp

Besök SPISAmatbar

www.spisamatbar.se

Projektinformation

Kategori
År
Land
Adress
Postnummer&Ort
Arkitekt
Entreprenör

Restaurang
2013/2014
Sverige
Övre Husargatan 3
411 22 Göteborg

Höj och sänkbart glasräcke