ErgoSafe är ny medlem i Balkongföreningen

Som ett led i ErgoSafes kvalitetsarbete har vi ansökt om medlemskap i Balkongföreningen Norden. Vid stämma i början av november blev vi invalda i föreningen. Balkongföreningen i Norden arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats.