VI LEVERERAR FLEXIBLA GLASLÖSNINGAR

ErgoSafe AB är ett framåtsträvande företag som  utvecklar, tillverkar och säljer flexibla produkter i glas och aluminium. Eldrivna skjutluckor, glasräcken samt vertikala skjutpartier ingår alla i vårt produktsortiment. Företaget bildades 1996 och har mer än 25 års erfarenhet av att sätta glas i rörelse för att skapa mervärden för kunden.

Genom samarbeten med våra kunder och leverantörer skapas ny kunskap och innovationskraft som vi aktivt bearbetar för att omvandla till bättre produkter och processer. Att alltid ha slutanvändaren i fokus är glasklart för oss!

Välkommen till ErgoSafe!

Eldrivna skjutluckor

ClickitUp® Glasräcke

Vertikala skjutpartier

svenskt och hållbart

Vi är ett svenskt bolag med egen fabrik i Halmstad där all vår tillverkning och utveckling sker. Detta garanterar att du får produkter av högsta kvalitet som är tillverkat av vår egen välutbildade personal. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och med en arbetsmiljö av högsta klass. Här producerar vi hållbara produkter i fullt återvinningsbara material med hänsyn tagen till våra naturresurser. Vi tar ansvar för miljön och människan.

KVALITET & SÄKERHET

Som ett framåtsträvande företag är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus hos oss. Vi har flertalet kunder som ställer höga krav på oss som leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till. För att klara detta krävs tester och verifieringar av produkterna. Vilka lagkrav och tester som krävs beror på vilka produkter som säljs och var produkterna monteras. Alla våra eldrivna skjutluckor är CE-märka i enlighet med Maskindirektivet. Vi genomför produkt- och livscykeltester med egen testutrustning. Vid tredjepartsverifieringar samarbetar vi med ackrediterade testinstitut som tex RISE.

För oss är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus. Vi har ett flertal immateriella rättigheter där vi genom vårt unika innovationsarbete har lyckats erhålla starka skydd på den globala marknaden. 

 

Våra kunder

Migrationsverket_logotyp_frizon_RÖD_rgb
nedladdning (1)