Balkongföreningen

Som ett led i ErgoSafes kvalitetsarbete ansökte företaget 2016 om medlemskap i Balkongföreningen Norden och blev samma år invald som medlem.

Balkongföreningen i Norden arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats.

Glasbranschföreningen

Sedan många år så är ErgoSafe associerad medlem i GBF, Glasbranschföreningen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för ca 550 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett femtiotal företag som har associerat medlemskap. Dessa företag utgörs av branschens leverantörer. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.